15.4.09

Olievervuiling langs Belgische kust historisch laag

Van Knokke-Heist tot De Panne is onze kust steeds minder vervuild met olie. Dat leidt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek af uit tellingen van met olie besmeurde dode zeekoeten. Minder dan 50% van de zeekoeten die aanspoelen op het strand zijn nu olieslachtoffers, tegen bijna 100% een drietal jaren geleden. De zeekoet is een vogel die in grote aantallen overwintert op het Belgische deel van de Noordzee. Ze zijn daarom een goede graadmeter van de algemene olievervuiling. De metingen aan de kust zijn één van de langstlopende onderzoeken in ons land. De eerste tellingen werden uitgevoerd in de winter van 1961/62, en waren toen een primeur voor Europa.

De resultaten van de tellingen kan men raadplegen op de website http://www.vliz.be/vogelslachtoffers