14.4.09

Knokke-Heist neemt maatregelen tegen de meeuwenoverlast.

Knokke-Heist gaat meer maatregelen nemen tegen de meeuwenoverlast. Vooral in de zomer veroorzaken deze dieren met hun gekrijs en hun aanvallen op vuilniszakken bijzonder veel hinder. Op de daken van flatgebouwen niet ver van de zeedijk werden inmiddels een tiental nestplaatsen van meeuwen geteld. De politie heeft nu opdracht om strenger op te treden bij het voederen van meeuwen. Dat is bij verordening verboden. Indien de overlast niet afneemt, is de badstad eveneens van plan om bij het Agentschap Natuur en Bos een afwijking te vragen op de bestaande regelgeving. Dat moet het mogelijk maken om valkeniers met roofvogels in te zetten of het schudden van meeuweneieren toe te laten. Verder zal het gemeentebestuur aan eigenaars en bewoners in de buurt van nestlocaties de folder Meeuwen@kust van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer bezorgen. Daarin staan tips hoe men op een legale manier kan voorkomen dat deze beschermde vogelsoort gaat broeden op daken. Ook verhuuragentschappen en gebouwenbeheerders zullen binnenkort gevraagd worden om de meeuwenfolder ter beschikking te stellen van eigenaars en huurders. In Terneuzen heeft de Nederlandse Rijkswaterstaat vorige week inmiddels een opblaasbare vogelverschrikker geplaatst bij het sluizencomplex. De grote pop met zwaaiende armen moet er met name kokmeeuwen afschrikken.


Alles wat men moet weten over meeuwen en het voorkomen van overlast staat ook op de website www.meeuwenindestad.be.
Voor meer info: Milieudienst, tel. 050 630 197, milieu@knokke-heist.be.