23.12.08

Extra subsidie Toerisme terug naar Af

Het berekenen van de gemeentelijke werkingssubsidies van de vzw Toerisme in Knokke-Heist gebeurt niet volgens de regels van de boekhoudkunst. Daar werd het college op gewezen door Open-VLD-raadslid Frank Naert. Hij verduidelijkte dat het plan om de werkingssubsidie voor 2008 te verhogen met ca. 160.000 € in strijd was met een eerder goedgekeurde beheersovereenkomst. Ook omvatte dat bedrag afschrijvingskosten voor het gebouw. Dat is echter geen uitgave. Ook werd een bedrag van ruim 98.000 € voor het kuisen van het toerismebureau in vraag gesteld. Het gemeentebestuur gaat nu een en ander herbekijken.