22.12.08

Baardvleermuis voelt zich in Zwinbunker thuis

In de vleermuisbunker van het Zwin overwintert momenteel een baardvleermuis. Bob Vandendriessche van de Vleermuiswerkgroep van Natuurpunt heeft het diertje geïdentificeerd tijdens zijn jaarlijkse controle van de bunker. Baardvleermuizen slapen van oktober tot maart. De paring begint in de herfst en duurt tot het voorjaar (dus ook tijdens de winterslaapperiode). In de zomer gaan de baardvleermuizen in de vroege schemering op jacht. Tot hun jachtgebied behoren parken, tuinen, beken, maar ook weiden en bossen. Ze eten allerlei insecten.