22.12.08

Aquafin beveiligt Knokke tegen overstroming

In Knokke start Aquafin op dinsdag 6 januari met het beveiligen van de deelgemeente tegen verdere wateroverlast. Dat gebeurt door de aanleg van een bufferbekken, een pompstation en vooroeverbekken in de Nieuwstraat ter hoogte van de Zes Bochten. Het is de bedoeling dat het teveel aan oppervlaktewater, dat zich bij hevige regenval in de collectoren verzamelt eerst terechtkomt in een bufferbekken. Een pompstation sluist dit water dan door richting vooroeverbekken. Daarna komt het pas in de Isabellavaart terecht. Dankzij deze vertraagde afvoer kan het waterpeil in het rioleringsnet beter onder controle gehouden worden. Dat verkleint de kans op wateroverlast in de bebouwde kommen. De werkzaamheden zullen 14 maanden duren en kosten bijna 2 miljoen euro.