12.11.08

Sluis heeft meer vertrouwen in Knokke-Heistse brandweer

Volgens de Sluise oud-brandweercommandant Johnny de Meijer loopt het grensstadje groot gevaar als de gemeente het nieuwe dekkingsplan goedkeurt. Dan worden in Sluis namelijk geen brandweermannen meer gestationneerd. Men is dan aangewezen op spuitgasten uit Oostburg of Aardenburg. Vanwege de vele verkeersremmers en rotondes onderweg kunnen die echter nooit binnen vijftien minuten aanwezig zijn. De oud-commandant zegt dan ook meer vertrouwen te hebben in bijstand van de collega's uit Knokke-Heist. "Die mannen zijn beroeps. Ze zijn in tien minuten hier." Volgens de geldende bijstandsregeling mag de Knokke-Heistse brandweer echter pas na Oostburg en Aardenburg worden ingezet, aldus nog Johnny de Meijer.