13.11.08

Barre crisismaanden voor visserij

De Belgische visserijsector maakt barre tijden door. In betrekkelijk korte tijd is een aantal rederijen failliet verklaard. Ook vorig jaar kreeg de sector al te maken met faillissementen. Het Nederlandse weekblad Schuttevaer heeft alles even op een rij gezet. In april dit jaar moest Rederij Shannah uit Knokke-Heist, exploitant van de boomkorkotter Z-196 Zeeduivel (1973, 189 gt, 750 pk), de visserij beëindigen. In juni ging Rederij Hertsens eveneens uit Knokke-Heist failliet. De rederij exploiteerde de middenslag boomkorkotters Z-183 Christopher (1973, 147 gt, 750 pk) en het zusterschip Z-583 Angelina (1970, 149 gt, 750 pk). Volgens Hertsens ging vijftig procent van de besomming op aan brandstoffenkosten en 32 procent aan personeelskosten. Een lonende exploitatie was daarmee onmogelijk geworden. Hetzelfde lot was de Z 186 van de Rederij De Parel uit Knokke-Heist beschoren. Verder heeft in augustus Rederij Atlas uit Zeebrugge het bijltje erbij neergegooid en zijn twee grote boomkorkotters Z-105 Atlas (1987, 317 gt, 1200 pk) en het zusterschip Z-243 Medusa (1988, 317 gt, 1300 pk) in Oostende tijdelijk aan de kant gelegd. De rederij was een der oudste visserijbedrijven in ons land en zou binnenkort het 75-jarige bestaan vieren. Ondertussen zijn de op Oostende varende Z105 en Z243 echter opnieuw actief. Ze markten soms zelfs weer bij de ZV in Zeebrugge.