12.11.08

Bewoners van het Heldenplein vlagden niet

In de badstad is er heel wat kritiek aan het adres van de bewoners van de appartementen in Heist die uitkijken op het Heldenplein. Terwijl de gemeente er op 11 november alles aan deed om op het plein voor een waardige en unieke herdenking te zorgen schoten de omwonenden zeer tekort. Op de wapenstilstandsdag had geen enkele bewoner van het Heldenplein de moeite genomen om ook maar één vlag uit te hangen: geen Belgische, geen Vlaamse, gewoon niks. Ware het niet van de oudstrijders, de gemeentebestuurders, de leden van jeugdverenigingen en de kinderen die op de ballonnenwedstrijd afkwamen, dan zou de 90ste verjaardag van de Wapenstilstand op het Heldenplein ongemerkt voorbijgegaan zijn. Mogelijk gaat de gemeente volgend jaar omwonenden vooraf uitnodigen om te vlaggen. Mensen die niet over een Belgische of Vlaamse vlag beschikken kunnen ook gerust de Canadese vlag uithangen.