14.10.08

Werkgelegenheid Zeebrugge steeg niet in 2007 zegt Nationale Bank

In een rapport over het economisch belang van de Belgische havens in 2007 stelt de Nationale Bank, dat de tewerkstelling in de haven van Zeebrugge stagneert. Volgens de ramingen hebben de Belgische zeehavens hun directe toegevoegde waarde met liefst 7,5 procent zien verhogen. Ook de toegevoegde waarde van Zeebrugge bleef toenemen, zij het wel in een iets trager tempo dan in 2006. Het positieve verloop van de toegevoegde waarde van de Belgische havens had een gunstig effect op de werkgelegenheid, met uitzondering van Zeebrugge. In onze kusthaven is het aantal arbeidsplaatsen vorig jaar namelijk niet gestegen.