13.10.08

Sociale Woningen ingehuldigd in Heulebrug

Aan de rand van de Heistse nieuwbouwwijk Heulebrug werden zaterdag door de sociale bouwmaatschappij 't Heist Best zes nieuwe sociale woningen ingehuldigd. Het gaat om vier 4-slaapkamerwoningen en twee 5-slaapkamerwoningen gelegen aan de hoek van de Breed Veertien. De aparte fietsenbergingen van de huizen zijn telkens 20 m2 groot. Het gaat om een investering van 1,3 miljoen euro. Dat komt neer op iets meer dan 200 000 euro per woning. De bewoners zullen worden uitgekozen volgens de wettelijke toewijsprocedures. Die staan bepaald in de Vlaamse Wooncode. De huurprijs wordt individueel per huurder vastgelegd in functie van het inkomen en bedraagt ongeveer de helft van de huurprijs van een dergelijke woning op de privé markt.

De volgende stap in het samenwerkingsverband van t'Heist Best en Vivendo is de bouw van 13 sociale koopwoningen en 7 huurwoningen. Op het Kraaiennestplein zal de Sociale Huisvestingsmaatschappij t'Heist Best verder nog twee appartementsgebouwen optrekken met telkens een 25 tot 30-tal woongelegenheden.