15.10.08

Duinbergen over 30 jaar eiland?

“Er is geen 100, maar nog slechts dertig jaar tijd om te voorkomen dat de zeespiegel minstens 6 meter stijgt”. Dat zal de teneur zijn van de rede die professor Klimaatverandering Pier Vellinga donderdag houdt bij z’n intree aan de Universiteit van Wageningen. Als dat klopt dan is met name Duinbergen goed op weg om een eiland te worden. Op dat moment zal van Knokke en Heist geen sprake meer zijn. Is redding mogelijk? Volgens Vellinga kan men de dijken niet eindeloos verhogen. Hij ziet meer heil in hele brede, doorbraakvrije dijken, waar het water bij hoge standen overheen kan stromen. Op die dijken kunnen volgens hem zelfs huizen worden gebouwd. De woorden van de Nederlandse professor worden ernst genomen. Hij werkte destijds namelijk mee aan de wetenschappelijke basis voor het Deltaplan. Hij is ook één van de wetenschappers die door de Italiaanse overheid werden aangezocht om oplossingen te vinden voor Venetië, een stad die nu al hinder ondervindt van de gestegen zeespiegel.