26.9.08

Onteigening voor Duinenwater

Bij de start van de gemeenteraad in Knokke-Heist werd donderdagavond een dringend punt toegevoegd. De raadsleden hebben daarbij groen licht gegeven voor de onteigening van een perceel grond via gerechtelijke weg. De gronden bij het station van Knokke zijn eigendom van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur; vroeger de NMBS. De bedoeling is om de gronden voor een bedrag van 2,2 miljoen euro in handen te krijgen en dan door te verkopen aan Duinenwater. Het project beoogt de verdere uitbouw van het toeristisch recreatief apparaat van de badstad. In het gebied zal er ondermeer aandacht zijn voor elk-weer-infrastructuur waaronder een zwembad. Verder voorziet men open ruimte recreatie zoals een tweede golf en een stadsrandbos met fiets- en wandelpaden plus speel- en ligweiden. Tenslotte wordt in het gebied ook gezorgd voor bijkomende woongelegenheden voor verschillende doelgroepen.