25.9.08

“Normbesef uitgehold bij Burgemeester en Eerste Schepen”

Open VLD-raadslid Frank Naert stelt dat burgemeester Lippens en de Eerste Schepen Maxim Willems de gemeenteraad bloemetjes wijsmaken. Bij interpellaties komt het namelijk voor dat de oppositie nietszeggende of verkeerde informatie krijgt. Dat gebeurde volgens Naert recent zeer aanwijsbaar toen de gemeente voor dure inox verlichtingsarmaturen koos. Het verhaal dat goedkopere aluminium armaturen problemen opleverden bleek bij navraag niet te kloppen. Dan was er de bewering, dat de gemeente geen gebruik maakte van voorkooprecht voor een woning in de Polderstraat "omdat ’t Heist Best niet langer geînteresseerd was". Bij nazicht van de briefwisseling bleek dat onjuist te zijn. Duidelijk bewijs volgens raadslid Naert dat het normbesef bij de Burgemeester en de Eerste Schepen uitgehold is wegens te lang aan de macht.