22.9.08

Koopzondagen mogen ook weer in het laagseizoen aan de kust

Op z’n website kondigt Volksvertegenwoordiger Bart Tommelein aan, dat minister van werk Milquet een nieuw KB heeft ondertekend over het openhouden van winkels op zondag. Het komt er op neer dat de tewerkstelling van personeel op zondag in winkels in de kustgemeenten weer mogelijk wordt. Net voor de verkiezingen van 2007 had toenmalig minister Vanvelthoven de reglementering zodanig herschreven dat men tijdens het laagseizoen ook in de kustgemeenten geen personeel in winkels mocht laten werken. Dat leidde in het voorjaar met name in Knokke-Heist tot verschillende inspecties en veel onrust onder de handelaars. Concreet is het volgens Tommelein voor kusthandelaars opnieuw toegestaan om personeel tewerk te stellen “op zondag van 1 mei tot 30 september, tijdens de kerst- en paasvakantie en op dertien andere zondagen”.