29.8.08

Knokke-Heist gaat seizoensdrukte anders meten

Toerismevoorzitter Daniël Despiegelaere heeft aangekondigd dat Knokke-Heist momenteel experimenteert met een nieuwe manier om de seizoensdrukte te meten. In het verleden gold aan onze kust de bezetting in hotels en het aantal bezoekers aan pretparken teveel als dé norm. Er wordt daarbij te weinig rekening gehouden met de “unorganised tourism flows”. Die gaat Knokke-Heist nu wel in kaart brengen. Daartoe wordt een uitgebreid meetsysteem op poten gezet. Naast de bezettingsgraad worden nu dagelijks alle voertuigen geteld bij het binnenkomen van de badstad. Revolutionair is, dat die cijfers vervolgens gekoppeld worden aan de hoeveelheid afval, het waterverbruik en de flessen die in de glascontainers worden gedeponeerd. De resultaten van het eerste jaar zullen nu als referentie dienen om in de toekomst een beter idee te krijgen van de werkelijke seizoensdrukte in Knokke-Heist.