26.8.08

CAVALIA Niét naar Madrid

In ultimo gaat het paardenspektakel de komende weken niet naar Madrid. De voorbije maanden waren er opmerkingen in de Spaanse dagbladen als zou Cavalia tijdens het vorig verblijf in de Spaanse hoofdstad de milieureglementering overtreden hebben. Toen verklaarde Jorge Ortueta Antunes, hoofd van de milieuraad in Madrid, aan de Spaanse pers, dat op het moment dat Cavalia de hoofdstad verliet net een decreet tot onmiddellijke stopzetting van de activeit was uitgevaardigd. Daarover ondervraagd door onze nieuwsdienst op 23 juli werd dit in Knokke-Heist echter door een woordvoerster van Cavalia in alle toonaarden ontkend. Dat er wel degelijk problemen zijn bleek vandaag. Op de Spaanse site van Cavalia werden alle voorstellingen in Madrid geschrapt. Onbegrijpelijk dat men in Madrid zo onwrikbaar blijkt te zijn. Bij de gemeente Knokke-Heist heet het dat Cavalia zich klaarmaakt om de show naar Portugal te verhuizen. Daarbij zou het z’n tenten opslaan in Lisabon. In afwachting volgen er dus meer voorstellingen in Knokke-Heist.