27.8.08

Moeizame aanpak taalgebruik betoelaagde initiatieven

Bij het omzetten van een oud betoelagingsreglement van franken in euro’s voegt Knokke-Heist nu ook een verzoek toe over het taalgebruik. Dat is bestemd voor initiatieven die een subsidie ontvangen van de gemeente, doch niet onderworpen zijn aan de taalwetgeving. In het verzoek worden de betoelaagden gewezen op de bestaande taalsituatie in het Vlaamse landsdeel. Oppositiepartijen dringen echter al geruime tijd aan op een nog striktere reglementering. Wie zich niet houdt aan de taalwetgeving zou geen beroep mogen kunnen doen op een subsidie vanwege de gemeente. Knokke-Heist wijst er echter op dat het gemeentebestuur volgens de Grondwet niet het recht heeft om taalbeperkingen op te leggen. Dus kan men een privébedrijf of vereniging niet gebieden de taalwetgeving na te leven in ruil voor subsidies. Dat kan enkel aan wie in dienst of opdracht van de gemeente werkt.