24.7.08

Wonderwijs doet het wonderwel

Wonderwijs, het project van naschoolse opvang en vorming in Knokke-Heist, heeft het voorbije werkjaar geëvalueerd. Bijna 10 jaar al kunnen leerlingen van het basisonderwijs na afloop van de lessen twee uur lang allerlei opleidingen volgen. Die gaan van sportinitiatieven tot diverse disciplines in de muziekacademie. In het afgelopen schooljaar waren 428 kinderen ingeschreven. Omdat sommige kinderen meerdere modules volgen komt dit neer op 530 cursisten per week. Een sterke troef is daarbij het busvervoer tussen de school en de Wonderwijslocaties. De kosten worden namelijk integraal gedragen door de gemeente.