23.7.08

Bomen gaan voor de bijl

De populieren bij de Groenpleinduinen in Knokke worden gerooid. Sommige zijn door de heersende winden gevaarlijk aan het overhellen. Een en ander past overigens perfect in het beheersplan “Zwinduinen en –polders”. Volgens dat beheersplan moesten populieren en dennen gekapt worden om een half open landschap te creëren. Verder worden ook de uitheemse esdoorns langs de Zwinlaan verwijderd. De bedoeling was om die te vervangen door zomereiken of essen. De Zwinlaan wordt echter heraangelegd, met een dubbelrichtingsfietspad en langsparkeren. Voor het aanplanten van vervangende bomen is daardoor evenwel geen plaats meer.