22.7.08

Post plant sluiting ALLE huidige postkantoren in Knokke-Heist

Ook het gemeentebestuur van Knokke-Heist gaat zich nu verzetten tegen het voornemen om postkantoren te sluiten. Kort geleden werd namelijk aangekondigd dat de kantoren in Heist en in Knokke Centrum (Parmentierlaan) dicht zouden gaan. Maar inmiddels blijkt dat, als de plannen van De Post volledig gerealiseerd worden, er begin 2010 nog slechts één volwaardig postkantoor overblijft in de badstad. Dat zou dan in het station van Knokke gevestigd zijn. Dat betekent dat alle huidige postkantoren in Knokke-Heist dan dicht zouden gaan, met inbegrip van het hoofdpostkantoor in de Smedenstraat!! De loketzaal zou daar namelijk gebruikt worden als extra ruimte voor postbodes. Wel is het de bedoeling om her en der in Knokke-Heist in winkels 4 postpunten in te richten. Minpunt is dat hier alleen basisdiensten worden aangeboden: gewone en aangetekende zendingen, en verkoop van postzegels. Financiële verrichtingen zijn beperkt tot stortingen van maximaal 300 euro, en de afgifte van overschrijvingsbulletins aan klanten van De Bank van De Post. Daarom richt Knokke-Heist vandaag een schrijven aan De Post met de vraag om voor deze toeristische gemeente de herstructureringsplannen te herzien en minder drastisch in te krimpen. Eerste Schepen Maxim Willems wil vooral zeker stellen dat de spreiding van postpunten gelijkmatig over de badstad verdeeld is. Daarbij moet men de bereikbaarheid goed bestuderen. Dat is extra nodig vanwege de vergrijzende bevolking in Knokke-Heist.