25.4.08

Knokke-Heist wil de onderste zondag uit de kan

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist is opgetogen dat minister Joëlle Milquet beslist heeft om de vroegere regeling in verband met de koopzondagen in toeristische gebieden terug in te voeren. Het gaat hier om de regeling zoals voorzien in het K.B. van 7 november 1966. MAAR voor de badstad is daarmee de kous niet af. Vrijdagmorgen heeft college meegedeeld dat het de wetgeving zodanig wil laten aanpassen, dat niet 49 maar 52 zondagen per jaar personeel mag worden tewerkgesteld. Om dat doel te bereiken heeft het schepencollege op 30 april een overleg heeft gepland met de nationale vakbonden en werkgeversorganisaties ten einde een akkoord in die zin te bekomen.

Het gemeentebestuur heeft intussen ook een 2000-tal brieven verdeeld in de belangrijkste handelscentra om de handelaars te informeren over de wetgeving in verband met de openingstijden en de tewerkstelling van personeel op zondag.


Wie geen brief heeft ontvangen of meer gedetailleerde info wenst, kan terecht bij het meldpunt voor Lokale Economie in het stadhuis op het Alfred Verweeplein, tel. 050 630 100 of lokale.economie@knokke-heist.be