25.4.08

Knokke-Heist steunt landbouwprotest tegen ontpoldering

Al enige tijd was er sprake van een ontpoldering van de Willem-Leopoldpolder (tussen de Internationale Dijk en de Hazegrasstraat) als 'zogezegde' definitieve oplossing tegen de verzanding van het Zwin. Tegen die drastische plannen werd een actiecomité Red de Polder, gesteund door de Boerenbond en het gemeentebestuur, opgericht. Als alternatief stelden de landbouwers voor om 'maar' 120 van de voorgestelde 180 ha op te offeren. Het comité kreeg steun van de provinciebesturen van West-Vlaanderen en Zeeland, alsook van de gemeentes Sluis en Knokke-Heist. De Vlaamse overheid had overleg beloofd. De actievoerders stonden dan ook verstomd toen ze moesten vernemen dat de plannen zo goed als rond zijn voor een maximale ontpoldering van 180 ha. Er bleek haast bij te zijn vanwege een nakende wetwijziging die de procedure zou verzwaren. De Boerenbond heeft nu protestbrieven gericht aan Vlaams minister Crevits en Vlaams minister-president Peeters. Ook het gemeentebestuur zal ter ondersteuning van dit protest een schrijven aan beide ministers richten.