22.4.08

Vindt Knokke-Heistenaar motorcrossterrein in Zeebrugge?

Het lijkt er op dat er dan toch een motorcrossterrein komt in Zeebrugge. Motorcrosser Frank van Der Geuchte uit Knokke-Heist vond een geschikte locatie in haven van Zeebrugge en krijgt meteen steun van provincieraadslid Els Kindt uit Lichtervelde. Van Der Geuchte hoopt dat dit 7 hectare grote gebied in de achterhaven van Zeebrugge niet afgewezen wordt zoals de 4 voorstellen van de provincie. De Brugse schepen van sport Annick Lambrecht vindt dit geen geschikte locatie. Een motorcrossterrein zou het moeilijke evenwicht tussen de havenactiviteiten en milieu dat er nu is, verstoren. De schepen vindt ook dat de motorcrossers recht hebben op een definitieve oplossing, terwijl het hier om een tijdelijke oplossing gaat. Provincieraadslid Els Kindt uit Lichtervelde weerlegt dit. Volgens Annick Lambrecht zegt ook Vlaanderen dat het niet om een tijdelijke oplossing mag gaan. De Bestendige Deputatie adviseerde de Vlaamse overheid om in de plannen van het zeehavengebied van Zeebrugge een tijdelijk terrein te voorzien voor gemotoriseerde sporten.