28.3.08

Open VLD port mensen met een kort geheugen

Kathleen van der Hooft, fractieleider van de Open VLD in Knokke-Heist, stelt dat burgemeester Lippens lijkt te willen vergeten dat de badstad de belastingen voor 2008 op de valreep reeds herschikt heeft. Dat kwam neer op een verhoging met 6 miljoen euro. Dat gebeurde door het optrekken van de opcentiemen van 1500 naar 1900. Om te kunnen in aanmerking komen voor het Sociaal Pact werd dan wel de milieubelasting afgeschaft. Maar meteen steeg weer de prijs van de afvalzakken. Van der Hooft reageert op het feit dat burgemeester Lippens gisteren verklaarde kwaad te zijn omdat de Vlaamse gemeenschap de autonomie van de gemeenten aantast. Die autonomie werd door Napoleon vastgelegd in de Wet van 27 Ventôse van het jaar VIII, wat overeenkomt met de 18de maart 1800.