28.3.08

Delen kustbaan laten verzanden?

Gedeputeerde Patrick Vangheluwe (SP.A) relativeert de ongerustheid van de kustbeheerders over ingrepen aan de kustbaan tussen Knokke-Heist en De Panne. Er wordt geopperd om bepaalde gedeelten ervan te laten verzanden of verduinen. 'We hebben een mobiliteitsstudie besteld over de kustbaan omvat', zegt Vangheluwe. 'Die is nog niet afgewerkt. Onder meer de opmerkingen van de kustgemeenten op het plan moeten er nog in opgenomen worden. Het is de bedoeling om met de studie als basis een groot debat met alle betrokkenen op gang te trekken.' 'In de loop der jaren gebeurden al heel wat ingrepen die op het lijf van bepaalde gemeenten waren geschreven, maar waarbij geen rekening gehouden werd met globale effecten. Er moet mijns inziens enige uniformiteit komen en we moeten vermijden dat de baan dichtslibt.'