14.6.07

Nieuwe hoeders voor zwaluwen

In Knokke-Heist en op veel andere plaatsen in het land beginnen momenteel de eerste jonge zwaluwen het nest te verlaten. Eind deze week worden in de badstad ook de inschrijvingen afgesloten voor mensen die in aanmerking komen voor subsidie omdat ze aan zwaluwen 'onderdak' verlenen. Al naar gelang het aantal nesten en het feit of men een beheersovereenkomst afsluit kan deze toelage schommelen van 25 tot 260 euro per jaar. Vorig jaar telde men 605 bewoonde nesten in de badstad. Een telling volgende maand moet nu uitwijzen hoe de toestand evolueert. Wèl is het zo dat de Milieudienst in Knokke-Heist inschrijvingen van nieuwe zwaluwpleegouders heeft ontvangen. Ook andere gemeenten doen steeds meer voor zwaluwen. Woensdag werd zo in Vlissingen de renovatie van een aantal woningen stilgelegd in verband met nestelende gierzwaluwen. De inspecteur van de Dierenbescherming heeft verder verbouwen verboden tot 1 augustus.


Hebt u ook zwaluwnesten in uw tuin of in uw stallingen? Neem contact op met de Milieudienst op het nummer 050 630 198 of haal het subsidieformulier van onze website www.knokke-heist.be onder Bewoners, Uw loket, keuze Milieu. Op 15 juni sluit de inschrijving af.