12.6.07

Beheersplannen Zwin

De beheersplannen voor het natuurgebied het Zwin moeten zo snel mogelijk worden opgemaakt. Dat zegt onze buurprovincie Zeeland. De Europese Unie geeft een periode van drie jaar voor het opstellen van die plannen. Onze noorderburen willen echter veel sneller weten waar ze staan. Dat geldt trouwens voor elk van de 15 gebieden die onder hun natuurnetwerk vallen. Verder zijn over de grens pogingen om te komen tot een "Ontpolderakkoord" mislukt. De landbouworganisatie heeft het overleg met de Milieufederatie afgebroken. Het akkoord ging uit van 600 hectare getijdennatuur, onder meer door uitbreiding van het Zwin.