15.6.07

Knokke-Heist verdedigt 4de AX-variant

Knokke-Heist heeft in een schrijven aan minister Kris Peeters een 4de tracévariant verdedigd voor de geplande AX-weg. Deze nieuwe autosnelweg moet de N49 uit Antwerpen vlakbij de badstad doorverbinden naar de haven van Zeebrugge. De nieuwe variant moet de woonkern van Westkapelle beter beschermen tegen geluidsoverlast en visuele hinder. Het Schepencollege steunt zich hiervoor op een 13 pagina’s tellend rapport waarin o.a. wordt aangegeven dat de impact op het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex bij variant 4 vergelijkbaar is met deze bij variant 1. Op het vlak van minimale versnippering van de open ruimte, is variant 4 zelfs te verkiezen boven variant 1. Het gemeentebestuur wijst de Minister echter vooral op het aspect van de volksgezondheid. De realisatie van de variante 1 zal immers de leefwereld en het algemeen leefklimaat van vele tientallen Westkapelse gezinnen grondig aantasten. Niet alleen zullen vele inwoners door onteigening worden ontheemd en dwangmatig uit hun dagelijkse leefomgeving worden verwijderd. De bewoners van de Oostkerkestraat zullen bovendien voor hun woning geconfronteerd worden met een brug met lange aan- en afloop waardoor zij geen toegang meer zullen hebben tot de openbare weg en ernstige hinder zullen ondervinden van visuele en geluidspollutie. Het Gemeentebestuur zegt te hopen dat Minister Peeters rekening houdt met de argumenten van de Knokke-Heistse deskundigen en op basis van objectieve criteria een traject kiest dat het minst schade berokkent aan natuur EN mens.