13.3.13

Provinciegouverneur(s) op werkbezoek in het For Freedom Museum

Dinsdagnamiddag brachten provinciegouverneur Carl Decaluwé en ere-gouverneur Paul Breyne een werkbezoek aan het For Freedom Museum in Ramskapelle. Ze werden er namens het gemeentebestuur door burgemeester Lippens, schepenen Anthony Wittesaele, Paul Geerinckx, Kathleen van der Hooft en directeur Vrijetijd Fons Theerens hartelijk verwelkomd. Beide prominenten kregen er gedurende anderhalf uur een uiteenzetting omtrent het thema, de werking en toekomstperspectieven van het For Freedom Museum in het kader van de 100ste verjaardag van WO I. Ook een rondleiding doorheen de huidige expositie stond op het programma.

Reeds 20.000 bezoekers voor For Freedom Museum
Tijdens een toevallig contact met Carl Decaluwé  hadden de gebroeders Danny en Freddy Jones  medeconservators van het For Freedom Museum Knokke-Heist, het voornemen de gouverneur uit te nodigen voor een  kennismaking met het museum. Ere-Gouverneur Paul Breyne, tevens secretaris-generaal van  het Comité dat de plechtigheden organiseert naar aanleiding van de herdenking van de “Groote Oorlog” vond het opportuun eveneens aanwezig te zijn. Paul Breyne opende samen met Minister van Landsverdediging Pieter De Crem en burgervader Graaf Lippens het museum op 25 april 2009. Sindsdien  mocht  het  museum reeds een 20.000 bezoekers verwelkomen.

Eerbetoon aan de 500.000 gesneuvelden op West-Vlaamse bodem
Het werd een boeiende conversatie waarbij opviel dat gouverneur Carl Decaluwé en Leopold Lippens heel wat kennis uitwisselden omtrent de maritieme geschiedenis van ons vaderland. Ere-gouverneur Paul Breyne wees erop dat alle initiatieven rondom de herdenkingsplechtigheden van W. O. I op een waardige manier moeten worden ingevuld als eerbetoon aan de meer dan 500.000 doden die sneuvelden op West-Vlaamse bodem.

Maritiem oorlogsgebeuren
Een voorstel werd geformuleerd om zoveel mogelijk informatie rondom het maritieme oorlogsgebeuren 14-18 aan onze Belgische Kust te verzamelen en in samenspraak met andere kustgemeenten een tentoonstelling te organiseren in het FF museum. Een grondig speurwerk dus  naar documentatie, foto’s , getuigenissen uit de periode 1914/18 met de klemtoon op de  maritieme  kenmerken van de oorlogsfeiten. Zo zal ongetwijfeld de Britse raid op Zeebrugge in 1917 die toen een marinebasis was voor de U-boten van de Kaiserliche Marine, in beeld gebracht worden. Danny Jones roept de bevolking van Knokke-Heist op om mee te werken aan dit project. “Zelfs de kleinste details of anekdotes met betrekking tot W. O I zijn het vermelden waard”, aldus initiatiefnemer Danny Jones.

Toeristische meerwaarde
Het project geniet de volle steun van de Dienst Toerisme onder leiding van schepen Wittesaele en Directeur Fons Theerens. De herdenkingsplechtigheden in 2014 zullen uiteraard vooral in de Westhoek een enorme internationale toeristenstroom op gang brengen. De reisorganisatoren zullen echter in hun reisprogramma’s ongetwijfeld ook de stad Brugge aandoen omwille van zijn culturele uitstraling en unieke middeleeuwse sfeer.  Omdat Knokke-Heist op amper 20 minuten rijden ligt, is het de bedoeling ook het For Freedom Museum en Knokke-Heist in het algemeen op deze manier in de kijker te plaatsen.

Voor meer info:
www.forfreedommuseum.be of  tel 050. 68.71.30
Het For Freedom Museum is vanaf Pasen alle dagen geopend van 10 tot 17 uur.
Sluitingsdag ‘s maandags. Personen die willen meewerken of die zich geroepen voelen omtrent hun kennis zijn steeds welkom.

(foto's Danny Jones)