4.9.12

Stille leveringen in de ‘dagrand’

Knokke-Heist gaat deelnemen aan de tweede fase van het Piek-project van de Vlaamse overheid. Tijdens de eerste fase werd her en der in het land bewezen dat laden en lossen met gebruik van stille technologieën ook mogelijk is voor de ochtendspits en na de avondspits zonder overlast te veroorzaken. Met het Piek-project onderzoekt de overheid hoe het goederenvervoer naar en van supermarkten efficiënter en duurzamer kan verlopen. Ervaringen uit Nederland en andere Europese landen tonen aan dat de bevoorrading van winkels buiten de ochtend- en avondspits een aantal belangrijke voordelen heeft. Zo is er een sterke geluidsdaling, daling van het aantal vrachtwagens tijdens de spitsuren, van het aantal (dodehoek)-ongevallen en van de emissies, omdat vrachtwagens dan minder in de file staan. Er zijn minder kosten voor de leverancier, omdat leveringen efficiënter kunnen gebeuren. Dit moet evenwel afgewogen worden tegen de investeringen die de distributeur doet in materiaal en infrastructurele aanpassingen. De Vlaamse overheid wil nu op grotere schaal doorgaan met het project. Knokke-Heist heeft zich alvast ingeschreven. Er wordt trouwens van de gemeente geen financiële bijdrage verwacht.