3.9.12

Meer zeehonden

Ten noordoosten van Knokke-Heist zoeken steeds meer zeehonden via de Scheldemonding de beschutting van de Scheldestroom. Het aantal dieren in het gebied blijft dan ook toenemen. Bij een telling werden zopas zopas door Belgische en Nederlandse dierenorganisaties 120 zeehonden waargenomen. Het gaat om een nieuw record, Twee jaar geleden trof men in de Westerschelde slechts 80 zeehonden aan.