9.8.12

Wat is de waarde van een mensenleven?

In het kader van de Zomerlezingen in Knokke-Heist heeft Prof. dr. Lieven Annemans het komende maandag 13 augustus om 10 uur in het Pavillon du Zoute over “Uitgaven in de gezondheidszorg: wat is de waarde van een mensenleven?” Gezondheid is de belangrijkste zorg van de mensen en het verbeteren van de kwaliteit van het systeem moet tot de hoofdobjectieven van het beleid horen. Immers, als we niet gezond zijn, functioneren we moeilijker, dragen we minder bij tot welvaart, en hebben we minder kans om gelukkig te zijn. Gezondheid en gezondheidszorg zijn een recht voor iedereen, en we moeten er zoveel mogelijk voor zorgen dat iedereen dat recht behoudt, ongeacht afkomst of inkomen. Vandaag missen we krachtige structurele veranderingen en concrete rolverdelingen in het beleid van de zorg. Ook is de visie rond kosteneffectiviteit nog onvoldoende doorgedrongen. Een louter budgettaire logica volgen getuigt niet van visie, maar van gemakzucht. We mogen de kans om beter te doen echt niet laten gaan, of we compromitteren onze toekomstige gezondheid, ons hoogste goed.

15 EUR; Uitpas: 12,50 EUR