11.8.12

Recreatieve kaarten voor Forten en Linies in grensregio Knokke-Antwerpen

De partners van het Interreg IV a-project ‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief’ hebben recreatieve kaarten waarmee fietsers, wandelaars, ruiters en automobilisten kennis kunnen maken met het decor van vroegere verdedigingswerken in onze regio. Het gaat om forten en verdedigingslinies die inmiddels door de natuur heroverd werden. Ze dateren uit de turbulente tijd van de Spaanse bezetting, de Nederlandse Opstand en de Successieoorlogen (1568-1748). Deze elementen liggen aan de oorsprong van de huidige grensafbakening. De kaarten zijn tijdelijk (en gratis) verkrijgbaar, onder andere bij de toeristische diensten van Knokke-Heist, Damme en Brugge. Er is onder meer een themakaart die specifiek de elementen van de Staats-Spaanse Linies in de grensregio tussen Knokke en Antwerpen belicht. Het gaat om de kaart ‘Staats en Spaans in de clinch, 180 jaar wapengekletter’.

Meer info: Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2 in Brugge, telefonisch via 0800 20 021 of via mail naarprovincie@west-vlaanderen.bewww.staatsspaanselinies.eu