19.7.12

“Veel gelijkenis tussen N-VA-programma en ACW-wensen”

In een mededeling zegt de N-VA Knokke-Heist vast te stellen dat het ACW in haar Sociaal Memorandum de programmapunten van de partij soms zelfs letterlijk overneemt. ‘De voorstellen in verband met betaalbaar wonen, kinderopvang, een beter parkeerbeleid, meer democratie en minder mega-projecten zijn zo uit ons verkiezingsprogramma geplukt’ zegt Cathy Coudyser, lijsttrekker voor N-VA. Het ACW is via de CD&V in Knokke-Heist onderdeel van de partij Gemeentebelangen. Die partij heeft echter nog geen programma gepubliceerd. Of de programmapunten van het ACW ook daadwerkelijk door de GBL zullen worden overgenomen valt nog af te wachten. Gewezen ACV-afgevaardigde Lut Van Landeghem-Kindermans heeft inmiddels de overstap naar de N-VA gemaakt. Ze deed dat samen met havenarbeider en ACV-Transcom-lid Freddy Demey.