20.7.12

Gewijzigd parcours voor zeezwemwedstrijd Knokke-Heist

Nu maandag 23 juli staat in de badstad een nieuwe editie van de zeezwemwedstrijd op de agenda. Het is een initiatief van de vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist. Bij deze recreatieve zwemwedstrijd in zee kunnen de deelnemers kiezen tussen 500 of 1500 meter. Het zwemparcours werd evenwel gewijzigd. Het geniet nu een betere bescherming door de Oostelijke Strekdam van de Zeebrugse voorhaven. “Daardoor kunnen we ook bij een sterkere westenwind makkelijker groen licht geven voor de wedstrijd,” zegt hoofdredder Eric Wybo. Op die manier hoopt men de kans op annulatie wegens ongunstige weersomstandigheden tot een minimum te herleiden. Er wordt dit jaar gezwommen tussen het nieuwe en oude clubhuis van VVW Heist. De start van de 500 m is voorzien om 18.45 uur, die van de 1500 meter om 19.30 uur.

De deelnemers aan de 500m moeten minstens tien jaar oud zijn of een diploma van 500m zwemmen kunnen voorleggen of schriftelijke toestemming hebben van de ouders. De deelnemers aan de 1.500m moeten minstens de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, een zwemdiploma van 1500 meter kunnen voorleggen, of schriftelijke toestemming van hun ouders hebben. Beide onderdelen staan onder toezicht van de lokale reddingsdienst. De voorinschrijvingen zijn ondertussen afgesloten maar daginschrijvingen (3 EUR) zijn nog mogelijk tussen 17 en 18.30 uur in het wedstrijdsecretariaat op het Sportstrand Heist West ter hoogte van K. Mercierstraat.

Voor meer info: www.zeezwemmenknokke‐heist.be