18.4.12

Vijfde Latijnse laureaat in de Vergiliuswedstrijd

De vijfdes van het Lyceum in Knokke zijn andermaal laureaat geworden van Vergiliuswedstrijd. Samen met 9 andere klassen uit Vlaanderen hebben ze de beste vertaling ingestuurd. De Vergiliuswedstrijd valt onder de “Olympiade Latijn en Grieks”. Van de leerlingen werd verwacht dat ze een fragment uit de ‘Aeneis’ poëtische vertaalden. Liefst 116 klasgroepen uit het Vlaamse land namen deel aan de wedstrijd. In twee rondes werd het vertaalwerk geëvalueerd.Vorig schooljaar hebben de toenmalige vijfdes deze prestatie al eens voorgedaan. Op woensdag 23 mei mag de klas haar prijzen in ontvangst nemen op de officiële proclamatie aan de Universiteit Gent. Na de bekendmaking van het laureaatschap in de Cicerowedstrijd van Laurence Gydé, leerlinge aan de zesde Latijnse, is dit een tweede prima opsteker dit schooljaar voor de leerlingen Latijn in het Lyceum.