19.4.12

To bee or not to bee in Knokke-Heist

De Milieudienst in Knokke-Heist is op zoek naar imkers die willen helpen bij het vinden van geschikte locaties voor hun bijenkasten. Het gemeentebestuur wil namelijk beduidend meer bijen aantrekken in de badstad. Hiervoor start de kustgemeente met een uniek meter –en peterschapsproject. Inwoners met een hart voor bijen die graag een bijenkorf willen adopteren, kunnen zich aanmelden bij de dienst Milieu-Natuur. Onder het motto “laat het zoemen met bloemen” roept de badstad verder inwoners en tweedeverblijvers op om hun tuin maximaal van bloemen te voorzien. Bovendien geeft het gemeentebestuur zelf het goede voorbeeld door bijkomende bloemenweiden in te zaaien. In de tuin van Scharpoord en rond het kunstwerk van Dirk Zoete op het kruispunt van de Dudzelestraat en Oostkerkestraat wordt volgende week weer een bloemenweide ingezaaid. Nieuwe locaties dit jaar zijn de groene zones in Heist ter hoogte van Delhaize en het kaartershuisje, het nieuwe speelnatuurpark in Ramskapelle en het vijverpark Wulpenhoek. Dat de gemeente zich maximaal inzet voor de bijen heeft te maken met het feit dat het niet zo goed gaat met deze insectensoort. Wetenschappers concludeerden dat de nieuwe generatie insecticiden zeer giftig zijn voor honingbijen. Ze worden opgenomen in de sapstroom van de plant en maken bloemen, stuifmeel en nectar giftig. Het gemeentebestuur dringt er op aan om geen pesticiden meer te gebruiken in de tuin. Hoe selectief de pesticide volgens de verpakking ook mag werken, er is altijd wel een ‘neven’effect, ook voor de bijenpopulatie.
Tips voor de juiste planten vind je in de brochure ‘Bijen en hommels in nood’, gratis te bestellen bij Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, T 0800 20 021 of op de website www.west-vlaanderen.be/natuur.