1.12.11

Kustburgemeesters pleiten voor behoud Surfclubs

De kustburgemeesters hebben zopas nogmaals ”unaniem” gepleit voor het behoud van zowel Surfers’ Paradise in Knokke-Heist als Surfcity in Zeebrugge. Dat gebeurde op het regelmatige Kustburgemeestersoverleg. Daar werd het belang van de surfclubs aan de kust andermaal onderstreept. Volgens de Blankenbergse burgemeester Patrick De Klerck vormen de surfclubs een belangrijke meerwaarde. “In het kader van het actualiseren van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor strand- en dijkconstructies worden alle kustgemeenten momenteel door de planologische dienst van het provinciebestuur bevraagd over hun toekomstvisie voor de activiteiten op de stranden. We menen dat het aangewezen is dat beide clubs worden gevaloriseerd en ontwikkelingsmogelijkheden kunnen krijgen. Ze kunnen opgenomen worden in het nieuwe PRUP, of anders in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen van de Vlaamse overheid. Verder was er ook nog een lokaal initiatief. We hopen in ieder geval dat er nu een beslissing genomen zal worden en dat de hete aardappel niet nog eens in de tijd doorgeschoven wordt. Momenteel is er voor Surfers Paradise een uitspraak van het Hof van Beroep in Antwerpen naar aanleiding van het beroep van de Vlaamse overheid tegen de gunstige uitspraak van het Gentse Hof van Beroep. De constructie zou binnen anderhalf jaar afgebroken moeten zijn. Dit dossier sleept nu reeds sinds 1998 aan…en volgend jaar viert Surfers Paradise zijn 25 jarig bestaan. Er werd reeds meer dan €700.000 geïnvesteerd.”