29.11.11

‘Vlakte van de Raan’ wordt beschermd gebied

De ‘Vlakte van de Raan’ ten noorden van Knokke-Heist wordt “beschermd natuurgebied”. Het zeegebied voor de monding van de Schelde ligt links van een denkbeeldige lijn getrokken tussen de Zwingeul en het Walcherse Westkapelle en ligt in het Nederlands territoriaal gebied. Onze noorderburen gaan nu de komende maanden samen met de gebruikers van de Noordzee bekijken hoe de natuur in het gebied het best kan worden in stand gehouden. De Vlakte van de Raan, is volgens de Nederlandse Rijkswaterstaat bijzonder vanwege de dieren en de ondiepe zandbanken. Er leven zeehonden, bruinvissen en verschillende soorten trekvissen(fint, rivierprik en zeeprik). De beschermde status van het gebied betekent niet dat recreanten, vissers en de transportsector worden beperkt. Tegen 2014 moet duidelijk zijn welke natuur precies moet worden behouden en wat daar voor nodig is.