17.5.11

Sluis behandelt De Dikke maar magertjes

Er is kritiek op het Sluise gemeentebestuur in verband met Johan Hendrik van Dale, de schepper van het meest gezaghebbende Nederlands woordenboek. Burgemeester en wethouders willen een verdieping in het belfort wijden aan de verdiensten van de bekende taalkundige. Goede zaak, maar, het protest heeft te maken met het feit dat de gemeente het graf van de beroemdste Sluizenaar helemaal laat verkommeren. Het graf is compleet overwoekerd. De bijhorende herdenkingszuil dreigt eenzelfde lot te ondergaan. Onbegrijpelijk zegt men in het grensstadje dat de gemeente het graf laat verloederen in plaats van er een toeristische attractie van te maken. Neerlandicus Johan Hendrik van Dale was onderwijzer en archivaris in Sluis en overleed op 44-jarige leeftijd, donderdag precies 139 jaar geleden.