19.5.11

Het nieuwe Casino in Knokke-Heist komt er zeker, tenzij…

In het jongste nummer van KH Nieuws staat dat een eventuele schadevergoeding in verband met het Casinoproject ten laste komt van de groep die het nieuwe Casino zal bouwen. Schadeloosstelling zou kunnen geëist worden door architect Steven Holl mochten bepaalde onderdelen van het project niet gerealiseerd worden. Maar wat als het nieuwe Casino er helemaal niet komt? “Dat zal niet gebeuren” antwoordde burgemeester Lippens. “Tenzij Knokke-Heist door de stijging van de zeespiegel plots onder water komt te staan”, aldus nog de burgervader.