26.1.11

Staking bij glasfabriek in Zeebrugge

Woensdag hebben de bedienden en arbeiders bij glasfabrikant AGC in Zeebrugge voor 24u het werk neergelegd. Alhoewel het bedrijf heeft aangekondigd dat men 101 personeelsleden zal ontslaan willen de vakbonden meer duidelijkheid over het effectief aantal ontslagen en afvloeiingen binnen de lopende herstructurering. Met het verlies van 1 op 3 arbeidsplaatsen vrezen de vakbonden verder dat het resterende personeelsbestand “niet werkbaar” zal zijn voor de beide glasbedrijven AGC Flat Glass en Seapane. Ook zou de veiligheid in het gedrang komen. Met de 24-urenstaking wil men een duidelijk signaal zenden aan de directie. Het bedrijf zegt dat van een eventuele sluiting van de vestigingen geen sprake is.