26.1.11

Emissiemetingen verbrandingsoven Knokke-Heist positief

Uit de halfjaarlijkse evaluatie van de verbrandingsoven blijken de meetresultaten tot 31 oktober vorig jaar positief te zijn en te beantwoorden aan de vooropgestelde normen. Er vallen 2 uitzonderingen te melden: in september 2010 lag de oven gedurende een 3-tal weken stil voor onderhoudswerk. De heropstart ging gepaard met een overschrijding van de norm voor de koolstofmonoxide-parameter gedurende één meetdag. Verder werd nog één overschrijding gemeld van de waterstofchloride-parameter wegens een algemene kortsluiting op de doorlaatklep van de bicarbonaatsilo's. Om de 14 dagen gebeurt in de verbrandingsoven in de badstad ook een meting van de dioxines. Het blijkt dat in de voorbije periode de normen ruimschoots gerespecteerd werden: alle meetresultaten bleven onder de vereiste norm.