28.1.10

Concessie(s) voor Albertpleinterrassen heikel agendapunt

Vanwege de heersende parkeerplanwoede eiste het Vlaams Belang donderdagavond in Knokke-Heist dat er gestemd werd over het op de agenda plaatsen van twee dringende punten. Met name zette het “verlenen van één domeinconcessie voor het uitbaten van terrassen op het Albertplein” heel wat kwaad bloed. Net als de meerderheid zijn Vlaams Belang en Open VLD voorstander van terrassen op het plein. Ze willen echter dat de concessie volgens raadslid Frank Naert “niet naar één uitbater gaat, maar minstens naar 2 en liefst naar 3” gegadigden. Burgemeester Lippens deed schoorvoetend vage beloften in die zin, maar weigerde de tekst van het agendapunt aan te passen. De vaststelling van de concessienota werd meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.