28.1.10

Deining in Nederlandse Kamer over onderzoek extra baggerwerk benoorden Knokke-Heist

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart in Den Haag doet onderzoek naar het weggraven van een drempel in de monding van de Westerschelde. Het onderzoek spitst zich toe op een verdieping van de Wielingen benoorden Knokke-Heist. Nederlandse Kamerleden zijn verontwaardigd. De baggerschepen voor de derde verdieping zijn namelijk nog niet uitgevaren, en de discussie over de vierde verdieping is al aan de gang. Rein van der Kluit van Rijkswaterstaat Zeeland zegt: "Dit is geen vierde verdieping. Het verzoek is een nobele gedachte en is niet MER-plichtig. We doen nu onderzoek naar de ondergrond, want je kunt niet zomaar graven. Ook bezien we de kosten. De provincie is op de hoogte."