27.11.10

Noordzeelanden samen op de bres tegen vervuiling op zee

De landen aan de Noordzee met inbegrip van Ierland hebben zopas in Dublin beslist hun samenwerking in de strijd tegen de vervuiling op zee op te drijven. Dat meldt bevoegd staatssecretaris Etienne Schouppe. Om de vervuiling door schepen en andere maritieme activiteiten uit te bouwen, doen de betrokken landen onder meer beroep op lucht- en satelliettoezicht en leggen ze samen regels vast. Er komt nu ook een risicoanalyse van de zee- en kustgebieden die moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen om te reageren op vervuiling.