23.11.10

Knokke-Heist laat overstromingsimpact simuleren door studiebureau

In Knokke-Heist heeft de gemeente de balans opgemaakt van de wateroverlast die het buitengebied vorige week heeft geteisterd. Het gemeentebestuur heeft daartoe alle land- en tuinbouwers aangeschreven. Binnenkort wordt in dat verband een schattingscommissie bijeengeroepen, die zal rapporteren aan het Rampenfonds. In het hele poldergebied bereikte het waterpeil de 'waakdrempel'. De Zwinvaart trad ter hoogte van de Zwinvaart- en de Hoekestraat buiten zijn oevers. Het pompgemaal in aanbouw is daarbij ondergelopen. De Zwinpolder zette 3 pompen in op drie uitwateringspunten aan het Leopoldkanaal: bij de Noord- en Zuidwatergang en de Zwinvaart. Zaterdag 13 november werd een hoge waterstand genoteerd in het Schipdonkkanaal. Altijd een precaire situatie, want een doorweekte dijk kan door aanhoudende waterdruk dijkbreuken veroorzaken. Het gemeentebestuur zal nu een brief schrijven aan diverse ministers met het verzoek pompen te installeren en afvoerbuizen in de dijken te laten inbouwen. Op eigen initiatief zal het bestuur het studiebureau Hydroscan opdracht geven om een 'worst case scenario' van overstromingsimpact bij hoge waterstand te simuleren voor het hele grondgebied van de badplaats.