15.7.10

Toestemming verjagen beschermde zilvermeeuwen

Onze buurprovincie Zeeland heeft toestemming verleend om de beschermde zilvermeeuwen te verjagen. De afwijking geldt als de dieren zich te goed doen aan het net uitgezaaide mosselzaad. Op die manier wil men de schade aan de mosselzaadpercelen beperken. De kleine mosselen hebben namelijk 3 weken nodig om zich voldoende te kunnen beschermen tegen de zilvermeeuwen. Bij het optreden kan het een enkele keer nodig zijn een meeuw af te schieten om de verjaging effectief te houden, aldus de afwijking op de natuurbeschermingswet in Zeeland.