15.7.10

Drietalige website over maritiem erfgoed langs Noordzee en Kanaal

Zopas is de nieuwe drietalige website www.maritime-history.eu gepresenteerd, die het maritiem erfgoed in Zeeland, West-Vlaanderen, Nord/Pas-de-Calais en Zuid-Oost-Engeland moet ontsluiten. Op de website zullen o.m. maritieme erfgoedlocaties zoals het domein Raversijde en het Visserijmuseum in Oostduinkerke worden voorgesteld. Ook Museum Sincfala maakt via de gemeente Knokke-Heist deel uit van het project en krijgt er een plaats. Als de website begin 2011 volledig is afgewerkt, zal iedereen er informatie aan kunnen toevoegen via zowel tekst, foto, klank als video. Momenteel kunnen enkel de dertig partners van het Europese Interregproject gegevens leveren.