12.5.10

Vlaamse schapen in het Vlaams Natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’


In de Kleyne Vlakte zijn alle natuurherstelwerken zo goed als achter de rug, enkel op de natste plaatsen dienen nog wat graafwerken te gebeuren. Ook het uitkijkpunt ter hoogte van het vroegere kartingterrein moet nog geplaatst worden. Deze werken zullen na het broedseizoen in september hun beslag krijgen. Dit zullen dan ook de laatste werken zijn van het LIFEnatuurproject ZENO. De Kleyne Vlakte vormt nu samen met het deelgebied ‘Tobruk’ een begrazingsblok van bijna 100 hectare! Hierin grazen sinds april een 20-tal jonge Schotse Hooglanders. Deze dieren komen uit Schotland, maar zijn door hun winterhardheid, zelfredzaamheid en karakter perfecte grazers voor duinengraslanden. Daarnaast graast er ook nog een kudde Poolse Konikpaarden. En ook bij hen is de ooievaar al langs geweest, want er zijn al twee jonge hengsten en één merrietje geboren. De derde grazer in dit grote begrazingsblok is het Vlaams Schaap. Op woensdag 12 mei werden een 15-tal Vlaamse schapen in het gebied gebracht. Net zoals bij de Duinengeiten wordt ook hier samengewerkt met vzw Steunpunt Levend Erfgoed (SLE). Deze vzw ijvert voor de instandhouding van de oorspronkelijke en veelal zeldzaam geworden lokale rassen van landbouw- en neerhofdieren. Het Vlaams schaap kwam al in de late Middeleeuwen in ons land voor. Dit schaap leverde in de beginperiode de wol voor de bloeiende Vlaamse lakenindustrie, maar na een lange bloeiperiode ging het langzaam bergaf met het Vlaams schaap.

Foto: Koen Maréchal